Activiteiten

2021
december 15

CIP.nl interviewt Rick Bouter over het thema: ” Vrezen christenen terecht voor een controlemaatschappij? Techdeskundige antwoordt” Met de coronapas is de QR-samenleving realiteit. Ligt een controlemaatschappij op de loer vragen bezorgde burgers, ook binnen christelijk Nederland, zich af. Rick Bouter wees eerder op deze website als co-founder en voorzitter van Stichting Techthics op de gevaren van Big Tech. Naar aanleiding van de invoering van de coronapas en zorgen over de QR-maatschappij stelt CIP.nl een aantal actuele vragen aan Bouter.
oktober 29

Waarheid in een informatiemaatschappij

Het behoeft geen betoog dat waarheid een belangrijk en kostbaar goed is. Begrippen als
alternatieve feiten, nepniews, deepfakes zetten de waarheid onder druk. Hierdoor lijkt de relatie
met de waarheid in onze moderne tijd steeds ingewikkelder te worden. Ondanks dat informatie
slechts één zoekopdracht van ons verwijderd is, voelt de afstand tot de waarheid misschien wel
groter dan ooit. Technologische ontwikkelingen – met name op het gebied van de
informatiemaatschappij – lijken belangrijke aanjagers voor dit proces. Vanuit stichting Techthics
richten wij ons op een bezinning van deze technologische ontwikkelingen.

Lees hier het hele artikel

oktober 16

“Cookies accepteren?” Techthics voordracht bij Delftse CSFR Dispuut met Prof. Marc de Vries

Wat verklaart het succes van “Big Tech” en welke invloed oefenen deze internetgiganten – bewust of onbewust – uit op mens en maatschappij? En hoe kun je als christen verantwoord omgaan met “Big Tech”? Deze vragen stonden centraal op het najaarsweekend met als thema “Cookies accepteren?” van het Delftse CSFR dispuut. In samenwerking met Prof. Marc de Vries verzorgde Jakob Maljaars namens Techthics de hoofdlezing tijdens dit weekend in oktober.

augustus 17

“When the rockets go up” Techthics voordracht bij Delftse studentenvereniging VGSD

Dat een ingenieur zich moet bezighouden met de ethische aspecten van zijn vak, dat staat voor de Delftse studentenvereniging VGSD als een paal boven water. Om dit meteen bij aanstormende leden tussen de oren te krijgen, besteedde de VGSD aandacht aan dit thema tijdens de openingsweek van de TU Delft. Op uitnodiging van de VGSD nam Jakob Maljaars namens Techthics de studenten mee in de wereld van de techniekfilosofie. Kun je techniek zien als autonome macht, of is het puur een instrument?

juli 21

Algoritmes, ethiek en christelijke waarden

Reinoud Kaasschieter is expert op het gebied van kunstmatige intelligentie en ethiek bij Capgemini. Reinoud begeleidt ook de Alpha in zijn parochie. Lees hier zijn artikel genaamd: “Algoritmes, ethiek en christelijke waarden

Met de opkomst van kunstmatige intelligentie, is de discussie rondom ethiek en algoritmes weer sterk naar voren gekomen. De digitale voetafdruk die je achterlaat, de zogenaamde “digital footprint”, wordt gebruikt om je als persoon te typeren. Dat is handig om op jouw gerichte reclames aan te bieden. Maar dit digitale spoor wordt ook gebruikt om jouw toekomstige gedrag te voorspellen. Zo wordt in de Verenigde Staten kunstmatige intelligentie gebruikt om te bepalen of een gedetineerde na vrijlating mogelijk gaat recidiveren. Is die kans groot, dan komt de gevangene niet in aanmerking voor vervroegde vrijlating.

juli 5

Artikel: Hoe, als christen, te leven in een wereld waar de grens tussen feit en fake verdwijnt?

Hoe, als christen, te leven in een wereld waar de grens tussen feit en fake verdwijnt? Met die vraag leidde Jakob Maljaars (bestuurslid en commissielid content) het jaarthema “Feiten, Fictie, Fake” in tijdens de gehouden expertavond op 8 juni 2021. Lees >hier< Jakob zijn inleiding.

Dat wetenschap en techniek invloed hebben op de mens is een gedachte die al zo oud is als de Grieken. In een geschrift van Plato staat het verhaal van de Egyptische godheid Thoth die één van zijn uitvindingen – het letterschrift – aanprees bij de koning Thamus. Die was op zijn beurt echter niet zo gecharmeerd van deze vondst. Het zou volgens hem alleen maar leiden tot verslechtering van het geheugen, en een schijn van wijsheid creëren.

juni 30

Expert avond: “Feiten, Fictie, Fake” the medium is the massage – Steef de Bruijn

Met die vraag leidde Jakob Maljaars (bestuurslid en commissielid content) het jaarthema “Feiten, Fictie, Fake” in tijdens de gehouden expertavond op 8 juni 2021. De opzet van de expertavond was door corona anders dan voorgaande jaren. Enkele mensen van Techthics en de gastspreker waren aanwezig in het gebouw van Meet and C in Gorinchem. Andere experts haakten digitaal aan.

Als gastspreker verzorgde Steef de Bruijn, hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, een lezing. Met een knipoog naar de Canadese filosoof Marshall McLuhan droeg zijn bijdrage de titel “The medium is the massage”. Vragen als: hoe komt het dat er sprake is van een intensivering van schijnwaarheden, en hoe daar als christen mee om te gaan? passeerden tijdens zijn lezing de revue. Kijk Steef de Bruijn zijn bijdrage >hier< terug.

mei 3

Lancering Techthics 2021 jaarthema: Het jaar van ‘Feiten, Fictie & Fake’

Het vastgestelde thema voor 2021 is: Feiten, Fictie & Fake’ – Over technologie en onze blik op de werkelijkheid

Dit jaar thema zal in het licht staan van de volgende sub-thema’s: Synthetische media,Deep fake(s), Big Tech, Spelen met realiteit,  Digitaal vertrouwen & invloed, Informatie fuik

april 7

Kunstmatige Intelligentie voor beginners

Het artikel: “Kunstmatige Intelligentie voor beginners” is origineel verschenen in Groen en is geschreven door Dr. René Fransen. Groen is het studie- en opinieblad van de ChristenUnie. Het tijdschrift gaat uit van het Wetenschappelijk Instituut en de Bestuurdersvereniging van de Christen Unie. De nieuwste Groen heeft het thema ‘Kunstmatige intelligentie’ en is te bestellen via de website van het Wetenschappelijk Instituut van de Christen Unie.

maart 17

CIP.nl interviewt Rick Bouter over het thema: Big Tech: “Weten we wel dat we zelf het product zijn?”

CIP.nl interviewt Rick Bouter over het thema: Big Tech: “Weten we wel dat we zelf het product zijn?”

Volgens Big Tech-deskundige Rick Bouter wordt de vraag wat waarheid en wat leugen is steeds actueler in de omgang met diensten van grote bedrijven als Google, Facebook, Apple en Amazone (Big Tech). “Synthetische media zoals filters en deep-fake technieken hebben een ontzettend grote invloed op ons leven gekregen”, aldus Bouter. Zijn we dan misschien al té ver heen en té afhankelijk van Big Tech?

maart 15

Interview Prof. Dr. H. Jochemsen ‘Ontwikkelingen in de (bio)technologie’

Interview Prof. Dr. H. Jochemsen ‘Ontwikkelingen in de (bio)technologie’. Techthics ging in gesprek met Prof. Dr. H. Jochemsen over biotechnologie, de zachte dwang van techniek en het maken van ethische afwegingen. Met zijn brede kennis en jarenlange ervaring gaf hij Techthics een privé-college. Wat verstaan we onder biotechnologie? In hoeverre blijft technologie een hulpmiddel? & Wat zijn een aantal basisprincipes of uitgangspunten die u aan zou willen reiken om biotechnologische thema’s te beoordelen?

maart 3

Een bespreking van de neutraliteit van techniek 2/2 door Bart Leenman

Technologische ontwikkelingen vragen om bezinning. Zo’n bezinning kan op verschillende manieren aangevlogen worden, één van die manieren is door te reflecteren op de neutraliteit van techniek. Aankomende tijd neemt Techthics commissielid content & onderzoek, Bart Leenman ons mee in twee delen over de neutraliteitsthese van techniek. Deze bijdrage vormt deel 2 van het tweeluik. In dit artikel (2/2), wordt een kritische visie op techniek besproken aan de hand van het boek: ‘Die Frage nach der Technik’ (1954). Dit is een kort maar complex boek van de Duitse filosoof Martin Heidegger en raakt de kern van Heideggers metafysica. Heideggers vraag naar het wezen van de techniek is een ontologisch-metafysische vraag, wat betekent dat Heidegger op zoek gaat naar het ‘zijn’ van techniek.

februari 22

Gesprek over het thema: “Algoritmes; AI en de uitdaging waar de overheid voor staat om meer grip te krijgen op digitalisering” Politieke beweging DENK

Met Farid Azarkan & Nur Icar van Politieke beweging DENK hebben we een constructief & vrijblijvend gesprek gehad over het thema: “Algoritmes; AI en de uitdaging waar de overheid voor staat om meer grip te krijgen op digitalisering”

februari 17

Uitzending Uitgelicht! van Family7 over de vrijheid op sociale media

Op dinsdag 16 februari sprak Rick Bouter in het programma Uitgelicht! van Family7 over de vrijheid op sociale media. Facebook gaat desinformatie verwijderen van hun platform. Hiermee willen ze de verspreiding van nepnieuws tegen gaan. Hoeveel vrijheid heb je dan nog op social media?

februari 11

Wat kan je als christen doen in de strijd tegen Big Tech? – Column CIP.nl

Wat kan je als christen doen in de strijd tegen Big Tech? Dit is de vraag waar Big Tech-deskundige Rick Bouter deze week op ingaat. Hij staat stil bij een aantal stappen die je als christen kunt ondernemen tegen Big Tech. “We lijken machteloos, maar dit is niet zo”, stelt de co-founder en voorzitter van Techthics, een platform voor bezinning op technologische ontwikkelingen voor christenen. “Wij, de gebruikers, hebben Big Tech mede zo groot gemaakt.”

februari 4

Het gevaar van Big Tech: “Grens tussen echt en nep vervaagt” – Column CIP.nl

De macht van Big Tech neemt steeds meer toe. Co-founder en voorzitter van Techthics Rick Bouter schrijft over recente, alarmerende ontwikkelingen in deze column. Waarom moeten we als christenen de rol van Big Tech niet onderschatten? Bouter legt uit waarvan we als christenen bewust moeten zijn wanneer we gebruik maken van sociale media en giganten uit de technologische industrie. Rick Bouter wijst christenen op het gevaar van Big Tech: “Grens tussen echt en nep vervaagt”

januari 18

Een bespreking van de neutraliteit van techniek 1/2 door Bart Leenman

Technologische ontwikkelingen vragen om bezinning. Zo’n bezinning kan op verschillende manieren aangevlogen worden, één van die manieren is door te reflecteren op de neutraliteit van techniek. Aankomende tijd neemt Techthics commissielid content & onderzoek, Bart Leenman ons mee in twee delen over de neutraliteitsthese van techniek. In deze bijdrage, deel 1, wordt de visie van Techthics op de neutraliteitsthese van techniek uiteengezet. Vervolgens wordt deze visie voorzien van een historische context en worden kritische houdingen op de neutraliteitsthese van techniek besproken.

2020
december 14

Interview Prof. Dr. W. Van Vlastuin Kunstmatige Intelligentie

Interview met Prof. dr. W. van Vlastuin over de ontwikkelingen rondom Kunstmatige Intelligentie, ethiek en theologie. We spraken over het unieke en eigene van de mens ten opzichte van Kunstmatige Intelligentie, transhumanisme, singulariteit, de mate van vertrouwen op technologie, de relatie tussen mens & technologische vooruitgang en meer.

december 4
november 23

Opinieartikel RD – Laat techniek niet flirten met de dood

„Ondanks alle goede therapeutische bedoelingen zijn er fundamentele vragen te stellen bij rouwverwerking via deepfaketherapie.”

Deze opinie verscheen origineel op het Reformatorisch Dagblad.

In de documentaire Deepfake Therapy worden beelden en stemgeluiden van een overledene zo geprojecteerd op het gesprek met de rouwtherapeut, dat het lijkt of er een dialoog is met de overledene. Wat zegt de Bijbel hierover?

oktober 31

De “ethics” in “Techthics” door Jakob Maljaars

Techthics is een samenstelling van technology en ethics. Hoewel iedereen wel een bepaald beeld heeft bij het begrip techniek of technologie, is de betekenis van ethiek een stuk minder concreet. Tijd dus om in te zoomen op de term ethiek. Wat bedoelt Techthics precies met dit begrip? Het artikel: De “ethics” in “Techthics” is geschreven door Jakob Maljaars, commissie content & onderzoek Techthics.

oktober 16

Visie Kunstmatige Intelligentie Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie

Bij het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie tijdens een expert meeting/focusgroep onze visie gegeven op Kunstmatige Intelligentie (AI). Tijdens deze sessie hebben we nagedacht over vragen als: Wat voor impact AI gaat hebben en hoe er vanuit de politiek omgegaan zou kunnen worden met deze technologische ontwikkeling.

juni 8
mei 21
mei 14
april 2
maart 31

Interview met ‘Huis van Belle’ over transformatie

Op 6 januari 2020 is er een interview afgenomen door ‘Huis van Belle’ over het thema transformatie. Dit interview verschijnt in de editie van maar 2020.

maart 25

Deelname focusgroep landelijke politieke partij

Eind maart 2020 is Techthics uitgenodigd door een landelijke politieke partij om mee te denken over het partijprogramma m.b.t. het thema digitalisering

2019
november 26

Lunchlezing over 5G & Security

Op 26 november 2019 hield Techthics een lunchlezing voor een landelijke politieke partij over het onderwerp 5G & Security

augustus 30

Officieel een stichting

Op 30 augustus 2019 is Stichting Techthics officieel opgericht in Gouda.

juni 12

Artikel Banier – De link tussen politici en technologie? Inspiratie & experimentatie

mei 12
april 5

Expert avond Techthics met als thema “Christen in een vertechnologiseerde cultuur”

Op 5 april 2019 hield Techthics een expert avond met als thema “Christen in een vertechnologiseerde cultuur” ten behoeve van vorming van het Techthics foundation document en opzet van het Techthics expert netwerk. Het Reformatorisch Dagblad schreef een artikel n.a.v. deze expert avond.

2018
oktober 18

Genoemd in artikel RD – Haast geboden bij christelijke bezinning over technologische sprong voorwaarts

september 10

Artikel RD – Maakmaatschappij komt eraan, hoe gaan we daar als christenen mee om?

september 6

Artikel RMU – De etische impact van nieuwe (Blockchain)technologie

juni 25

Artikel De Banier – Wat is de ethische, moralistische, christelijke impact van nieuwe technologie?

juni 15

Artikel RMU – Impact van nieuwe (blockchain) technologie