Kunstmatige Intelligentie en het gevaar van reductionisme – Henk Jochemsen en Hugo Peters in Radix ForumC

Kunstmatige intelligentie (AI) is een sterk opkomende techniek met legio nuttige toepassingsmogelijkheden. Tegelijkertijd maakt AI commerciële en politieke beïnvloeding van grote groepen mensen mogelijk. Daarnaast dreigen de beperkingen van AI over het hoofd te worden gezien. Informatie is nog geen kennis en zonder context is er nog geen werkelijk inzicht. Met behulp van inzichten uit de filosofie van Herman Dooyeweerd wordt uiteengezet dat het gebruik van AI zonder nader inzicht in de betekenisan onderliggende data leidt tot een reductie van de werkelijkheid. door Prof. dr. Henk Jochemsen en Dr. ing. Hugo Peters (lees hier het hele artikel)

Back to Top