Expert avond: “Feiten, Fictie, Fake” the medium is the massage – Steef de Bruijn

Met die vraag leidde Jakob Maljaars (bestuurslid en commissielid content) het jaarthema “Feiten, Fictie, Fake” in tijdens de gehouden expertavond op 8 juni 2021. De opzet van de expertavond was door corona anders dan voorgaande jaren. Enkele mensen van Techthics en de gastspreker waren aanwezig in het gebouw van Meet and C in Gorinchem. Andere experts haakten digitaal aan.

Als gastspreker verzorgde Steef de Bruijn, hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, een lezing. Met een knipoog naar de Canadese filosoof Marshall McLuhan droeg zijn bijdrage de titel “The medium is the massage”. Vragen als: hoe komt het dat er sprake is van een intensivering van schijnwaarheden, en hoe daar als christen mee om te gaan? passeerden tijdens zijn lezing de revue. Kijk Steef de Bruijn zijn bijdrage >hier< terug.

Back to Top