Algoritmes, kunstmatige intelligentie en ethiek – Een atechnische inleiding – Reinoud Kaasschieter in Radix ForumC

De laatste tijd verschijnen er regelmatig berichten in de media dat algoritmes een bedreiging (en een kans) vormen. Maar wat is eigenlijk een algoritme en waarvoor worden zij gebruikt? En waarom zorgen juist slimme algoritmes voor problemen? In deze inleiding wordt beschreven wat algoritmes zijn, wat artificial intelligence is en welke ethische uitdagingen deze algoritmes hebben. Door Ing. Reinoud Kaasschieter (lees hier het hele artikel)

Back to Top