Hoe bemiddelt mijn bril?

Hoe bemiddelt mijn bril? – Hoe kunnen we deze relatie tussen mens en techniek verder onder woorden brengen? En hoe beïnvloedt technologie de relatie tussen de mens en de buitenwereld? Verschillende techniekfilosofen hebben geprobeerd antwoorden te formuleren op deze vragen. In dit artikel zoomen we kort in op de techniekfilosoof Don Ihde (1934). Zijn denkwerk geeft een raamwerk om de verschillende mens-techniek relaties te ontrafelen en verder te analyseren.” Deel een van tweeluik door commissie content & onderzoek lid Jakob Maljaars

Back to Top