De “ethics” in “Techthics” door Jakob Maljaars

Techthics is een samenstelling van technology en ethics. Hoewel iedereen wel een bepaald beeld heeft bij het begrip techniek of technologie, is de betekenis van ethiek een stuk minder concreet. Tijd dus om in te zoomen op de term ethiek. Wat bedoelt Techthics precies met dit begrip? Het artikel: De “ethics” in “Techthics” is geschreven door Jakob Maljaars, commissie content & onderzoek Techthics.

Back to Top