Techthics 2021 jaarthema: Het jaar van ‘Feiten, Fictie & Fake’

Techthics ontvangt een stijgend aantal aanvragen om mee te denken en te bezinnen via diverse doelgroepen als, politiek, onderwijs en het bedrijfsleven. Hier vallen langdurig onderzoek, reageren op ad-hoc ontwikkelingen, expert-avonden, interviews, artikelen andere uitingen onder. Ieder jaar richt Techthics zich op een aantal specifieke thema’s welke actueel zijn. Het vastgestelde thema voor 2021 is: 

‘Feiten, Fictie & Fake’ – Over technologie en onze blik op de werkelijkheid  

  • Synthetische media: Wat is Synthetische media, welke (sociale) implicaties brengt deze met zich mee? Hoe moeten we als christenen hiermee omgaan?  
  • Deep fake(s): Wat is DF-technologie? Wat zijn de kansen en bedreigingen van Deep Fake technologie? Hoe kunnen Deep Fakes getoetst worden aan de Bijbel?  
  • Big Tech: Wat is de rol van Big Tech? Hoe moeten we omgaan met zaken als censuur, privacy & security? Welke keuzes moeten we maken? Wat is de rol van Big Tech in onze democratie en welke relatie heeft het met een surveillance state.? 
  •  Spelen met realiteit: Welke mogelijkheden bieden Extended Reality technologie en waarom we dit wel of niet moeten willen. 
  •  Digitaal vertrouwen & invloed: Technologie zouden een middel moeten zijn om te verbinden maar nu lijkt het recht van de influencer te gelden. 
  •  Informatie fuik: Waarheid op basis van onlinegedrag. Jouw waarheid is niet mijn waarheid.   

Dat dit een urgent thema is blijkt ook uit het nieuws: 

Een jaarthema: ‘Feiten, Fictie & Fake – Over technologie en onze blik op de werkelijkheid’ geeft dynamiek en focus, het doel van Techthics blijft onveranderd. Het duiden van technologische ontwikkelingen in het licht van de Bijbel en christelijke ethiek. 

2021 is al even van start, we hebben uiteraard niet stil gezeten zo zijn er de afgelopen tijd in het kader van het jaar thema al een aantal interviews afgenomen, uitzendingen opgenomen & artikelen geschreven. Om er een aantal te noemen:

Techthics is een stichting met ANBI-status en hiermee afhankelijk van vrijwilligers binnen ons bestuur en bredere commissies. Daarom zoeken wij jou! Kun jij jezelf vinden in de visie van Techthics en wil jij hier actief aan bijdragen? Wordt dan onderdeel van een van de diverse commissies die Techthics telt. 

Voor bijdragen, uitnodigingen of vragen over het jaarthema: ‘Feiten, Fictie & Fake – Over technologie en onze blik op de werkelijkheid’ kunt u contact opnemen met Martin Aarnoudse of Rick Bouter

Back to Top