Waarheid in een informatiemaatschappij

Waarheid in een informatiemaatschappij – Het behoeft geen betoog dat waarheid een belangrijk en kostbaar goed is. Begrippen als alternatieve feiten, nepniews, deepfakes zetten de waarheid onder druk. Hierdoor lijkt de relatie
met de waarheid in onze moderne tijd steeds ingewikkelder te worden. Ondanks dat informatie
slechts één zoekopdracht van ons verwijderd is, voelt de afstand tot de waarheid misschien wel
groter dan ooit. Technologische ontwikkelingen – met name op het gebied van de
informatiemaatschappij – lijken belangrijke aanjagers voor dit proces. Vanuit stichting Techthics
richten wij ons op een bezinning van deze technologische ontwikkelingen. Door commissie content & onderzoek lid Bart Leenman

Back to Top