Interview Prof. Dr. H. Jochemsen ‘Ontwikkelingen in de (bio)technologie’

Interview Prof. Dr. H. Jochemsen ‘Ontwikkelingen in de (bio)technologie’. Techthics ging in gesprek met Prof. Dr. H. Jochemsen over biotechnologie, de zachte dwang van techniek en het maken van ethische afwegingen. Met zijn brede kennis en jarenlange ervaring gaf hij Techthics een privé-college. Wat verstaan we onder biotechnologie? In hoeverre blijft technologie een hulpmiddel? & Wat zijn een aantal basisprincipes of uitgangspunten die u aan zou willen reiken om biotechnologische thema’s te beoordelen?

Back to Top