ChatGPT: feit, fictie en de waarheid

ChatGPT: feit, fictie en de waarheid. De laatste tijd verschijnen veel artikelen in kranten en nieuwsitems op televisie over ChatGPT. Omdat ChatGPT schijnbaar een antwoord op alle vragen weet, rijst de vraag of we dit soort technologie wel willen gebruiken. Of dat het onontkoombaar is. Ik probeer na te gaan wat de ethische implicaties van ChatGPT zijn. En vooral wat het betekent voor ons begrip van feit, fictie en waarheid. Opinie Reinoud Kaasschieter. Reinoud Kaasschieter is expert op het gebied van kunstmatige intelligentie en ethiek bij Capgemini. Reinoud begeleidt ook de Alpha in zijn parochie. Hij schreef deze tekst op persoonlijke titel. Lees hier het artikel.

Back to Top