Techthics spreekt voor studentenverenigingen

Techthics haar primaire doelgroepen zijn onderwijs, politiek en het bedrijfsleven. Afgelopen tijd sprak Jakob Maljaars, lid commissie content & onderzoek, meerdere malen tijdens openings- en najaarsweekenden van christelijke studenten verenigingen.

“When the rockets go up” 

Dat een ingenieur zich moet bezighouden met de ethische aspecten van zijn vak, dat staat voor de Delftse studentenvereniging VGSD als een paal boven water. Om dit meteen bij aanstormende leden tussen de oren te krijgen, besteedde de VGSD aandacht aan dit thema tijdens de openingsweek van de TU Delft. Op uitnodiging van de VGSD nam Jakob Maljaars namens Techthics de studenten mee in de wereld van de techniekfilosofie. Kun je techniek zien als autonome macht, of is het puur een instrument? Die laatste opvatting is wel aantrekkelijk voor ingenieurs. Dan kun je er lekker op los sleutelen, net als de Duitse raketgeleerde Von Braun over wie het schertsende gedichtje verscheen: 

Once the rockets go up  

Who cares where they come down  

“that’s not my department,”  

Said Wernher von Braun  

Uiteraard dient dat niet de houding van een christen-ingenieur te zijn. Die dient bij uitstek verantwoordelijkheid te nemen, in de wetenschap dat ieder mens zich ook eenmaal zal moeten verantwoorden. Het nemen van verantwoordelijkheid zit hem niet altijd in de grote dingen, misschien wel juist niet, zo liet Jakob Maljaars zien aan de hand van Mattheüs 25:36-40. 

Cookies accepteren? 

Wat verklaart het succes van “Big Tech” en welke invloed oefenen deze internetgiganten – bewust of onbewust – uit op mens en maatschappij? En hoe kun je als christen verantwoord omgaan met “Big Tech”? Deze vragen stonden centraal op het najaarsweekend met als thema “Cookies accepteren?” van het Delftse CSFR dispuut. In samenwerking met Prof. Marc de Vries verzorgde Jakob Maljaars namens Techthics de hoofdlezing tijdens dit weekend in oktober. Het is onvoorstelbaar dat bedrijven als Google en Facebook binnen twee decennia van start-up uitgegroeid zijn tot miljardenbedrijven. Dat is deels te danken aan de visie van ondernemers als Zuckerberg en Schmidt. Maar ook bedenkelijker factoren, zoals het voorspiegelen van een gevoel van autonomie en de focus op user engagement, dragen bij aan het succes van deze bedrijven. Big Tech is  een belangrijke aanjager van het dataïsme, waarbij alles platgeslagen wordt tot iets wat kwantificeerbaar en beheersbaar is. Als christen hebben we niet de opdracht om de aarde te beheersen, maar om die te beheren. 

Ben je ook opzoek naar verdieping en bezinning inzake techniek filosofie? Stuur ons een bericht op >dit< adres voor meer informatie.

Back to Top