Wie zijn wij

Dagelijks bestuur

Rick Bouter is co-founder en voorzitter van Techthics. Samen met de secretaris is hij het gezicht naar buiten toe en verantwoordelijk voor toekomstige initiatieven, thoughtleadership en het uitdragen van het Techthics geluid.

In het dagelijks leven werkt Rick bij Accenture binnen haar consulting praktijk, met een focus op nieuwe technologie, binnen de High Tech industrie in de Eindhoven regio.

“Wat is de impact van nieuwe technologie op thema’s als ethiek en religie?” Dit is een van de design principes waar Techthics als instituut op gebaseerd is. De vraag hoe we met een nuchtere maar ook scherpe blik een christelijke visie, op zowel kans als bedreiging, van nieuwe technologie kunnen bezinnen. Dit is mijn persoonlijke drijfveer om zowel voor bedrijfsleven, organisaties als overheid bij te dragen.”

E-mail: voorzitter@techthics.nl

Martin Aarnoudse is co-founder en secretaris van Techthics. Samen met de voorzitter is hij het gezicht naar buiten toe en verantwoordelijk voor de organisatie en communicatie.

In het dagelijks leven is Martin Senior Software Engineer en Blockchain Specialist bij OVSoftware in Den Haag. Daarnaast is hij ook Raadscommissielid Sociaal Maatschappelijk Domein voor de SGP in de gemeente Alphen aan den Rijn.

“Vanuit mijn werk heb ik behoefte aan een kader. Hoe om te gaan met nieuwe technologie? Wat is ethisch verantwoord? Wat zegt de bijbel? Daarin ben ik niet de enige. Vanuit die wens is Techthics ontstaan en zet ik mij in om antwoord te geven op die vragen.”

E-mail: secretaris@techthics.nl

Gertjan van den Berg is penningmeester van Techthics. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën. In het dagelijks leven is Gertjan AA-accountant bij Vallei Accountants in Woudenberg.Daarnaast is hij vader van 4 opgroeiende kinderen en komt hij op deze wijze in aanraking met nieuwe technologieën.

“Hoe voed ik mijn kinderen hierin op? Hoever kun / mag je gaan?Maar ook, welke technologieën kan ik tegenkomen / gebruiken in mijn werk?Vragen / uitdagingen waarop wij met elkaar maar ook voor anderen een antwoord proberen te vinden.”

E-mail: penningmeester@techthics.nl

Algemeen bestuur

Hans Veldman is algemeen bestuurslid van Techthics. In het dagelijkse leven is hij Project Manager bij Bouwfonds Property Development in Amsterdam. Het online verkoopkanaal van vastgoed, waarvan hij aan de wieg stond, is een van zijn aandachtsgebieden.

“Ik zie nuttige technologische ontwikkelingen. Eveneens maak ik me zorgen over de steeds verder gaande ontwikkeling van technologie. Wat gaat dit betekenen voor mijn kinderen; voor de komende generatie(s)? In mijn optiek moeten we hen kennis en inzichten verstrekken, geënt op de Bijbelse normen en waarden, die het juiste beoordelingsvermogen van deze generatie positief beïnvloeden.”   

Joanne van der Zwan is algemeen bestuurslid en secretaresse van Techthics. Daarnaast houdt zij zich bezig met content, marketing en organisatie.
In het dagelijks leven is Joanne werkzaam bij Boomkwekerij Ronald Roos B.V. in Boskoop. Zij is verantwoordelijk voor de orderadministratie, fustadministratie en algemene kantoortaken.Daarnaast is Joanne fractieondersteuner van de SGP in de gemeente Alphen aan den Rijn.

“Ik vind het belangrijk om mij bezig te houden met de vraag hoe er om moet worden gegaan met technologie met het oog op de Bijbel. Daarnaast wil ik mijzelf graag ontwikkelen wat betreft marketing en organisatie.”

Jakob Maljaars is als algemeen bestuurslid van Techthics verantwoordelijk voor de gepubliceerde content. Naast de afronding van zijn proefschrift aan de TU Delft, werkt Jakob in het dagelijks leven bij een civieltechnisch ingenieursbureau aan de automatisering van ontwerpprocessen.

“De paradox van veel moderne technologieën is dat ze enerzijds als iets mythisch en ongrijpbaars beschouwd worden, en anderzijds veelal kritiekloos worden geaccepteerd. Een geïnformeerde en kritische visie op technologie is dan ook onmisbaar. Techthics is het platform bij uitstek om deze bezinning te stimuleren, waarbij een christelijk moreel kader de leidraad vormt.”

Hugo Peters is algemeen bestuurslid van Techthics. In deze hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor de inhoud van de door Techthics gepubliceerde artikelen. In het dagelijks leven is Hugo System and Data Analist bij VMI Group B.V.

“De snelheid waarmee de huidige technologische ontwikkelingen elkaar opvolgen vraagt om bezinning. Bezinning omdat de ethische consequenties van deze ontwikkelingen vaak niet direct helder zijn. Techthics biedt het platform om deze bezinning gestalte te geven.”  

Commissieleden

Bart leenman is commissielid content en vanuit zijn filosofische en theologische studies werkt hij mee aan het opstellen van de gepubliceerde content. In het dagelijks leven is Bart student aan Tilburg University waar hij recentelijk zijn Bachelor Filosofie heeft gehaald en nu bezig is met het afronden van zijn Bachelor Theologie. Naast zijn studie zet Bart zich in voor Techthics en voor het CDJA Altena.

“Altijd al ben ik gefascineerd geweest in het stellen van vragen, tijdens mijn studie filosofie heb ik geleerd welke vragen te stellen en waarom. Mijn studie theologie helpt mij daarnaast om deze vragen te wegen aan een christelijk kader. Vanuit deze combinatie ervaar ik een groeiende fascinatie voor de ‘grote’ vragen van onze tijd.”

Laurent Floor is commissielid organisatie. In het dagelijks leven studeert hij Cyber Security aan de Radboud Universiteit. Hierbij focust hij zich op onderwerpen als cryptografie en kunstmatige intelligentie. Momenteel is hij onderzoeksstagiair bij NXP in Eindhoven.

“Op de meeste gebieden van ons leven heeft technologie invloed. Door de ontwikkeling van nieuwe technologieën wordt deze invloed steeds groter. Het is mooi om met Techthics de ethische vraagstukken van deze ontwikkelingen niet uit de weg te gaan. Het is een uitdaging om zowel kritisch als positief met nieuwe technieken om te gaan.”

Jolande Arends is commissielid organisatie en event-coördinator. Zij is één van de personen achter de schermen die zorgt dat u onbezorgd aan onze bijeenkomsten kunt deelnemen. In het dagelijks leven is zij directiesecretaresse bij Vallei Accountants en volgt zij verder de opleiding Secretary Next, waarin onderwerpen als Project Management en Event Management aan bod komen. Door haar rol bij Techthics krijgt zij de mogelijkheid zich daarin door te ontwikkelen.

Wat mij vooral aansprak was het feit dat Technologische ontwikkelingen zeer snel gaan en dat sommige ontwikkelingen niet ethisch verantwoord zijn, maar wel hun weg vinden naar de maatschappij, zonder dat volledig duidelijk is wat de technologie inhoudt en wat de gevolgen ervan zijn. Een juiste bron van informatie en tegengeluid is daarom van belang, gefundeerd op Gods woord.