Voor welke morele keuzes komen we staan met robots?

‘In de themabrochure van de Gereformeerde Bond vorig jaar, getiteld Robotisering, gaat prof. dr. M.J. de Vries in op de voordelen maar ook de gevaren van het inzetten van robots. Voor welke morele keuzes komen we te staan? Moeten robots bijvoorbeeld ook in de zorg worden gebruikt, om zo de werkdruk van het zorgpersoneel te verlichten? In de Bijbel komen robots uiteraard niet voor, maar kunnen we in Gods Woord handvatten vinden om met deze technologie goed om te gaan?’

‘Een lastig punt bij technologische ontwikkelingen is dat de technologische mogelijkheden zich vaak sneller ontwikkelen dan ons vermogen om daar morele grenzen aan te stellen. We hebben vaak
eerst een technisch middel gemaakt en kunnen dan pas overzien
wat de gevolgen zijn.’

Bron: Gereformeerde Bond – Thema Brochure Robotisering – Prof. dr. M.J. de Vries

Back to Top