The medium is the massage – Steef de Bruijn

Hoe, als christen, te leven in een wereld waar de grens tussen feit en fake verdwijnt?

Met die vraag leidde Jakob Maljaars (bestuurslid en commissielid content) het jaarthema “Feiten, Fictie, Fake” in tijdens de gehouden expertavond op 8 juni 2021. De opzet van de expertavond was door corona anders dan voorgaande jaren. Enkele mensen van Techthics en de gastspreker waren aanwezig in het gebouw van Meet and C in Gorinchem. Andere experts haakten digitaal aan.

Als gastspreker verzorgde Steef de Bruijn, hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad, een lezing. Met een knipoog naar de Canadese filosoof Marshall McLuhan droeg zijn bijdrage de titel “The medium is the massage”. Vragen als: hoe komt het dat er sprake is van een intensivering van schijnwaarheden, en hoe daar als christen mee om te gaan? passeerden tijdens zijn lezing de revue. Kijk hieronder zijn bijdrage terug.

Experts vanuit de verschillende doelgroepen – politiek, onderwijs en bedrijfsleven – bespraken vervolgens twee vragen naar aanleiding van de lezing: 1) zijn er positieve voorbeelden te noemen van (digitale) technologie en 2) hoe komt het dat christenen zo gevoelig lijken voor complottheorieën en angstdenken?  

Deze gesprekken leverden nuttige inzichten op. Bijvoorbeeld: een christen moet zowel ambitieus als afhankelijk omgaan met technologie. Of de vraag: welke (christelijke) waarden zijn relevant voor onze omgang met technologie? Ook leverden bijvoorbeeld de definitie van waarheid problemen op en werd er gevraagd of het wenselijk is om de waarheid altijd voorop te zetten?  

Kortom, huiswerk genoeg voor de aanwezige experts en Techthics. De input van deze geslaagde avond nemen we dan ook zeker mee in onze artikelen, masterclasses en het symposium.  

Back to Top