Glossary

Augmented Reality

Techniek waarmee aan een weergave van de realiteit virtuele elementen kunnen worden toegevoegd.

Biotechnologie

Biotechnologie is het gebruik van een organisme, of een onderdeel van een organisme of ander biologisch systeem, om een product of proces te maken.

Blockchain

Blockchain is de bekendste Distributed Ledger Technologie (DLT). Deze “gedistribueerde grootboek technologie” heeft als belangrijkste doel om een consensus te bereiken over zaken die over dit netwerk komen. In dit gedistribueerd en gedeeld grootboek waarin transacties worden vastgelegd kunnen transacties niet worden gemanipuleerd. Blockchain is de technologie achter cryptocurrency zoals Bitcoin, maar er zijn ook ongekend veel andere toepassingsgebieden naast cryptocurrency. Alle waarde die overgedragen wordt is als transactie op te slaan. Bijvoorbeeld de overdracht van een huis of voertuig.

Cryptocurrency

Een cryptovaluta is een (ruil)medium zoals normale valuta zoals Dollars of Euro’s USD/EUR

Internet of Things

Internet of Things (IoT) is een verzamelnaam voor het algemene idee om het fysieke te verbinden met het digitale.

Social media

Websites waarmee mensen een netwerk van contactpersonen kunnen opbouwen en onderhouden;

Het verzamelnaamwoord van alle verschillende online platforms, applicaties en elke tool die een online gesprek mogelijk maken. Elke tool die het mogelijk maakt om real-time gesprekken te voeren, verhalen te vertellen, informatie, kennis en ervaring te delen met gelijkgestemden. Dit maakt sociale media een zeer dynamisch gebied voorhet delen van inhoud door de kracht van de menigte zonder invloed van enige vorm van redactie. Bij social media draait alles om geven en delen.

Virtual Reality

Het wekken van visuele illusies met behulp van computertechnieken